See us at :

February 11 – 15

Sanur Paradise Plaza Hotel, Bali

April 22 – 26

Grand City, Surabaya

May 8 – 9

Green Building Seminar UNPAR, Bandung

May 11 – 13

Manado

May 15 – 17

Trans Studio Mall, Bandung

June 3 – 5

Jakarta Convention Center

June 5 – 8 Cebu Trade Centre, Philippines

Aug 12 – 15 Kuala Lumpur Convention Center, Malaysia

Nov 4 – 6 Jakarta Convention Center

Nov 23 – 26 UPN Veteran, Surabaya
Dec 1 – 6 Atma Jaya University, Jakarta